fbpx Institute of Art History | Faculty of History

Institute of Art History

Faculty of History: Institute of Archeology and Ethnology, Institute of Art History
ul. Bielańska 5
80-851 Gdańsk
Phone: +48 58 523 37 40

Office - Institute of Art History

Phone/fax: +48 58 523 37 40
Symbol: 
U300

Director

Deputy Director

Kierownicy Zakładów

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Adiunkci